Σημαντικές Ημερομηνίες

Σημειώστε τις πιο κάτω ημερομηνίες.

  1. Προ-Εγγραφές: 20/01/2014 – Απλά συμπληρώστε αυτό το έντυπο ή στείλτε μας τα αντίστοιχα στοιχεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  2. Ημερομηνία Συνεδρίου: 29/01/2014