Θεματικές περιοχές

Ένα δείγμα γενικών περιοχών ενδιαφέροντος είναι:

 • διαχείριση έργων (π.χ. κατασκευές)
 • περιβάλλον (π.χ. διατήρηση, ανακύκλωση)
 • μεταφορές (π.χ. λεωφορεία)
 • τουρισμός (π.χ. προώθηση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, αρχαιότητες),
 • επικοινωνία (π.χ. ειδήσεις)
 • υγεία
 • κοινωνία
 • εκπαίδευση

Ένα δείγμα πιο τεχνικών περιοχών ενδιαφέροντος είναι:

 • επιστήμη
 • έξυπνα σπίτια
 • ενισχυμένη ή ιδεατή πραγματικότητα
 • Τεχνολογίες με βάση γεωγραφική θέση όπως νέα, διαφήμιση, κ.α.
 • Διεπαφές χρήστη – συσκευής
 • Παιχνίδια, π.χ. 3Δ, 2Δ, εκπαιδευτικά
 • Κοινωνική δικτύωση
 • Συστήματα Πληρωμών
 • ασφάλεια
 • ειδικές συσκευές συνδεδεμένες με κινητές

Αυτές οι περιοχές μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες περιοχές όπως τεχνολογίες ηλεκτρονικού συννέφου και του διαδικτύου.